22-06-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Løbende spildevandsplanlægning (bevillingssag)#2 - Administrationsgrundlag for grøn pulje udløst af vedvarende energianlæg#3 - Forslag til lokalplan nr. 573 for et område til solceller ved Uhrevej samt forslag til tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017-2029#4 - BioCirc, etablering af cirkulær bioøkonomisk klynge i Viborg Kommune#5 - Høringssvar til forslag til vandområdeplaner 2021-2027#6 - Godkendelse af offentlig høring af forslag til landskabsstrategier for Nørreådalens fremtid#7 - Skovbegravelsesplads ved Kallestrupgaard#8 - Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter søger om anlægstilskud til etablering af værksted/depot (bevillingssag)#9 - Viborg Teater søger om garantiforlængelse i forbindelse med renovering af teaterbygningen i Gravene#10 - Igangsætning af lokalplan nr. 551 for et boligområde ved Herredsvejen i Bjerregrav, samt tillæg nr. 93 til Kommuneplan 2017- 2029#11 - Forslag til lokalplan nr. 582 for et Centerområde ved Livøvej i Viborg vest samt forslag til tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2017-2029#12 - Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 541 for centerområde mellem Gl. Århusvej og Søndersø samt tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2017 - 2029#13 - Infrastruktur på det kommunale vejnet som følge af ny motorvej (bevillingssag)#14 - Igangsætning af projektering af trafikale tiltag i området omkring Lysningen, Viborg (bevillingssag)#15 - Statslige cykelpuljemidler til kommunale cykelstier (bevillingssag)#16 - Etablering af fællessti på del af Tostrupvej i Birgittelyst (bevillingssag)#17 - Anlægsudgiftsbevilling Åpromenaden (bevilling)#18 - Ældreboliger ved Kildedalcentret i Skals#19 - Revisionsberetning nr. 8 (tiltrædelsesberetning) og revisionsberetning nr. 9 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2021#20 - Budgetopfølgning pr. 30. april 2022, alle områder#21 - Stoholm Fjernvarmeværk - ansøgning om kommunegaranti#22 - Mødeliste for byrådet#23 - Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 56 Viborg Øst til Kommuneplan 2017-2029#24 - Sammenhængsmodellen - justering af målsætninger#25 - Partnerskabsaftale med VisitAarhus 2023-2026#26 - Forslag til politisk mødeplan 2023#27 - Viborg Stadion, opgradering af lysanlæg (bevillingssag)#28 - Renovering og vedligehold af ovenlys i Viborg Rådhus (bevillingssag)#29 - Kvotetildeling for almene boliger - Nybyggeri og kapitaltilførsler#30 - Ansøgning fra Lejerbo Herning om godkendelse til huslejeforhøjelse til forbedringsarbejder (kollektiv råderet) i afdeling 461 i Skelhøje og Frederiks#31 - Ansøgning fra Boligselskabet Viborg om fravigelser til AB 18 i forbindelse med renovering af alment byggeri#32 - Forlængelse af udlejningsaftale med fortrinsret for unge studerende til almene familieboliger i Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 138, Brolandingen#33 - Udlejningsaftaler med fortrinsret for seniorer til visse almene familieboliger hos Boligselskabet Sct. Jørgen#34 - Principbeslutning om ekspropriation i Arnbjerg#35 - Principbeslutning om ekspropriation i SparkærT1 - Viborg Svømmehal, etablering af wellness-område (bevillingssag)

Se eller gense Byrådsmødet 22. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 272
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 272