21-04-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019 (Nyt erhvervsområde Viborg Vest)#2 - Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2019 (Nyt erhvervsområde Viborg Vest)#3 - Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 553 for biogasanlæg ved Herredsvejen ved Klejtrup samt tillæg nr. 67 til kommuneplan 2017-2029#4 - Anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov i 2022 (Bevillingssag)#5 - Anvendelse af pulje til initiativer, der sikrer blomster, bier og biodiversitet (Bevillingssag)#6 - Frigivelse af budget for Pulje til nedrivning og renovering 2022 (Bevillingssag)#7 - Godkendelse af dispositionsforslag - Nyt Viborg Museum - 2022 (Bevillingssag#8 - Forslag til lokalplan nr. 574 for et boligområde ved Pilevej i Hammershøj samt tillæg nr. 89 til kommuneplan 2017-2029#9 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017-2029 - Kolonihaveområderne i Viborg Kommune#10 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017-2029 - lokal udviklingsplan for Hjarbæk#11 - Frigivelse af budget for byfornyelse og boligforbedring 2022 (Den ordinære ramme) (Bevillingssag)#12 - Nedrivning af bevaringsværdig bygning - Stationsvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg#13 - Årsregnskab 2021 - herunder overførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsbevillinger 2021 (Bevillingssag)#14 - Ny revisionsaftale for regnskabsår 2023- 2026#15 - Indfrielse af langfristet gæld til Lønmodtagernes Feriemidler (Bevillingssag)#18 - Igangsætning af proces for Planstrategi 2040#16 - Regnskab 2021 for Midtjysk Brand & Redning#17 - Stigende anlægspriser i 2022 (Bevilling)#19 - Sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå (Bevillingssag)#20 - Godkendelse til køb af grund samt tilsagn til almene familieboliger i Møldrup, skema A (Bevillingssag)#21 - Fælles ansøgning fra Vi er Viborg, Viborg Kultur og Idrætsfond og byerne i Viborg Egnens Handelsråd#22 - T1 - Ændring i valgbestyrelsen til folketingsvalg, folkeafstemninger og EuropaParlamentsvalg samt valgbestyrelsen til kommunale valg#23 - T2 - Anmodning fra Stine Isaksen om optagelse af sag på byrådets dagsorden den 21. april 2022 vedr. forslag til udtalelse om at suspendere kommunernes serviceloft

Se eller gense Byrådsmødet 21. april 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 171
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 171