22-06-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Revisionsberetning nr. 7 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2020#2 - Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune i 2022-2025#3 - Revision af styrelsesvedtægten for Ungdomsskolen, folkeskolen og bilaget til styrelsvedtægten for folkeskolen#4 - Anlægsbevilling til indledende projektering af Stoholm Skole#5 - Licitationsresultat vedr. flytning af Klub Valhalla (bevillingssag)#6 - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 (Tange)#7 - Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019 (Tange)#8 - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019 (Gl. Århusvej, Viborg)#9 - Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2019 (Gl. Århusvej, Viborg)#10 - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019 (Vridsted)#11 - Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2019 (Vridsted)#12 - Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 550 for et teknisk område til forsyningsanlæg ved Randersvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017-2029#13 - Forslag til lokalplan nr. 554 for et område til solceller nord for Stoholm samt forslag til tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029#14 - Forslag til lokalplan nr. 555 for et område til solceller ved Kvosted samt forslag til tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029#15 - Godkendelse af forslag til helhedsplan for Gudenåen til udsendelse i offentlig høring#16 - Orientering om mulige nye fjernvarmeforsyningsområder i Viborg og opland#17 - Genoptagelse af sag vedr. forslag til disponering af pulje, som skal kompensere kultur- og fritidsområdet#18 - Gennemførelse af realiseringsplan i Hjarbæk (bevillingssag)#19 - Gennemførelse af realiseringsplan i Vejrumbro (bevillingssag)#20 - Godkendelse af Praksisplan for almen praksis#21 - Igangsætning af lokalplan for et område til boligformål og almen service syd for Randersvej i Taphede#22 - Principbeslutning om ekspropriation i Taphede#23 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 74 for Søndersøparken i Viborg#24 - Forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 - udviklingsplan for Sparkær#25 - Henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. Viborg Kommunes praksis i byggesager#26 - Åpromenaden (bevillingssag)#27 - Styrket erhvervsservice i Viborg Kommune#28 - Budgetlægning 2022-2025#29 - Godkendelse af budget 2022 samt overslagsår - Midtjysk Brand & Redning#30 - Daugbjerg Vandværk I/S - ansøgning om kommunegaranti for lån#31 - Forslag til helhedsplan for Skals#32 - Forslag til tillæg nr. 56 Viborg Øst til Kommuneplan 2017-2029#33 - Godkendelse af udbudsmateriale, herunder salgsvilkår, for Vinkelvej 20#34 - Udskiftning til elbiler samt etablering af el-ladestandere (bevillingssag)#35 - Ny fjernvarmeorganisering#36 - Food & Bio Cluster Denmark Idekonkurrence (bevillingssag)#37 - Finansiering af julebelysning i Viborg og Bjerringbro#38 - Ansøgning fra Vi er VIborg om medfinansiering af Jul i Viborg#39 - Phenomenal - frigivelse af midler#40 - Kvotetildeling budget 2022 - Nybyggeri og kapitaltilførsler#41 - Skovfryd, Skovlyst (Viborg) og Krokusparken (Stoholm) - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår#42 - Præstetoften, Vridsted - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår#43 - Gravlund og Bakholt, Møgeltoft Vest - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår#44 - Anmodning fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe om optagelse af en sag på byrådets dagsorden den 22. juni 2021 vedr. Klima- og Miljøudvalgets beslutning 29. april 2021 i sag nr. 16 "Tomgangsregulativ"#45 - Mødeliste for byrådett1 - Møde med Bjerringbro Byforumt2 - Priser på erhvervsjord

Se eller gense Byrådsmødet 22. juni 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 267
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 4