16-12-20 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Velfærdsaftale på ældreområdet#2 - Status på Viborg Visuals i kraft af UNESCO-udnævnelsen og den revitaliserede Animationsstrategi#3 - Phenomenal Viborg ansøger om opstartsbidrag til oplevelsescenter (bevillingssag)#4 - Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2021#5 - Gennemførelse af den kommunale indsats efter statens vand- og naturplanlægning i 2021 (bevillingssag)#6 - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2019 (Bjerring)#7 - Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2019 (Bjerring)#8 - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2019 (Lysningen)#9 - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2019 (Hald Ege)#10 - Anlægsinvesteringer til affaldshåndtering og genbrugsordninger 2021 (bevillingssag)#11 - Bjerringbro Cross Klub søger om tilskud til igangsætning af støjmåling (bevillingssag)#12 - Domkirkekvarteret i Viborg#13 - Afslutning af anlæg over 2 mio. kr., Landdistriktsudvalget#14 - Igangsætning af planlægning for Søndersøparken i Viborg#15 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017-2029 - udviklingsplan for Låstrup#16 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017-2029 - udviklingsplan for Vammen#17 - Beregning af det kommunale vejafvandingsbidrag#18 - Trinbræt i Sparkær (bevillingssag)#19 - Fischers Plads (bevillingssag)#20 - Handleplan for byggesagsbehandling#21 - Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr., Teknisk udvalg#22 - Godkendelse af kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021#23 - Løgstrup Varmeværk - ansøgning om kommunegaranti for lån#24 - Viborg Sport & Event, Tinghallen. Etablering af gangbro m.v.#25 - Frigivelse af afsatte midler til FN17 business center (bevillingssag)#26 - Hærvejen - ny organisering fra 2021 (bevillingssag)#27 - Tilsyn med boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejehjems regnskaber for 2019#28 - Tilsagn til renovering af 33 almene boliger i Stoholm, skema A (bevillingssag)#29 - Tilsagn til renovering af 83 almene boliger i Viborg, skema A (bevillingssag#30 - Tilsagn til renovering af 132 almene boliger i Viborg, Skema A (bevillingssag)#31 - Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2020 (bevillingssag)#32 - 2021 - Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for bolig- og erhvervsgrunde#33 - Ansøgning fra Viborg private Realskole om ændring af perioden for bevilliget tilskud til den internationale afdelingt1-#1 - Håndtering af mink nedgravet i Viborg Kommune

Se eller gense Byrådsmødet 16. december 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 245
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 6
Den seneste måned: 37
Det seneste år: 245
There is no video in the channel yet. There is no video yet.