18-11-20 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Udpegning af delegerede til Landistrikternes Fællesråd#2 - Velfærdsaftale på ældreområdet#3 - Høring vedr. principper for fremtidens folkeskole#4 - Lysningen (bevillingssag)#5 - Flytning af dialogmøder#6 - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2019 (Stoholm)#7 - Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2019 (Stoholm)#8 - Forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvand - Karup-området, Knudby, Sparkær og Lee Vandværk#9 - Ny svømmehal (bevillingssag)#10 - Ansøgninger til puljen Udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020 (bevillingssag)#11 - Ændret udpegning til Udsatterådet#12 - Rammeaftale 2021-2022 på det sociale område#13 - Forslag til projekt for etablering af rundkørsler på Randersvej, ved Taphede og Skaldehøjvej i Viborg (bevillingssag)#14 - Igangsætning af ekspropriation af vejareal til Hærvejen Nord i Viborg#15 - Byggemodning af området ved Midtbyens Gymnasium (bevillingssag)#16 - Budgetopfølgning pr. 30 sept. 2020 for alle områder (bevillingssag)#17 - Forebyggelse og håndtering af sexisme i kommunalpolitik#18 - Status for SamLab - pilotsprint og 1. sprint, løsningsforslag og resultater#19 - Udvidelse af låneordning til betaling af ejendomsskatter til at omfatte kloakudgifter#20 - Sammenhængsmodellen - resultaterne af Borgerundersøgelsen 2020 og opfølgning på målene#21 - Behandling af høringssvar fra idéfase vedr. planlægning for detailhandel i Viborg Kommune#22 - Ny fjernvarmeorganisering#23 - Tilsagn til renovering af 50 almene boliger i Sjørup, Sparkær og Stoholm, skema A (bevillingssag)#24 - Ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, om godkendelse af etablering af ustøttet boligafdeling ved køb af Andelsboligforeningen "Østerlund" i Stoholm#25 - Stærkærvej 18, Bjerringbro - fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår#26 - Jørgensborg og Rosenborg, Viborg - fastsættelse af grundpris og øvrige salgsvilkår#27 - Udskydelse af overtagelsesdag efter salg af Hjultorvet 9-11#28 - Ansøgning fra Energimuseet om støtte#29 - Underskrift på skøder og pantbreve - ændring pr. 1 november 2020#30 - Mødeliste for byrådet

Se eller gense Byrådsmødet 18. november 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 193
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 193
There is no video in the channel yet. There is no video yet.