07-10-20 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Ændret udpegning til Integrationsrådet#2 - Måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune 2021#3 - Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget#4 - Ørum Børnehus og Skole, anlægsprojekt (bevillingssag)#5 - Skals Børnehus og Skole, anlægsprojekt (bevillingssag)#6 - Sammenlægning af skoledistrikter i Bjerringbro#7 - Tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019 - Version 2.0#8 - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 (Ørum)#9 - Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 (Ørum)#10 - Igangsætning af planlægning for udvidelse af biogasanlæg ved Herredsvejen ved Klejtrup#11 - Klimatilpasning: Etablering af pejleboringer i det terrænnære grundvand (bevillingssag)#12 - Klimatilpasningsbassin i Vinkel (bevillingssag)#13 - Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i Viborg Kommune i oplandet til Limfjorden#14 - Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i Viborg Kommune i oplandet til Randers Fjord#15 - Revision af affaldsregulativer#16 - Viborg Rideklub anmoder om kommunegaranti for lån til byggeprojekt på rideanlæg#17 - Revideret plan for ombygning af Vibohøj#18 - Forundersøgelser vedrørende byggemodning ved Vestergade i Møldrup (bevillingssag)#19 - Trafiksanering mv. af Sct. Mathias Gade mellem Sct. Mogens Gade og Hans Tausens Alle og St. Sct. Hans Gade (Bevillingssag)#20 - Aflæggelse af anlægsregnskaber 2020 - Økonomi- og Erhvervsudvalget#21 - Budgetforslag 2021-2024#22 - Anlægstilskud til Viborg Idrætshøjskole i 2021 (bevillingssag)#23 - Indstilling af planlægning og udbud af Vinkelvej 20 i Viborg#24 - 24 Brandsikring af pleje- og omsorgscentrene Liselund, Skovvænget og Toftegården (Bevillingssag)#25 - Ansøgning fra boligselskabet Sct. Jørgen vedr. dispensation fra reglerne for dækning af lejetab via dispositionsfonden i afdeling 94, Camp Logos#26 - Kvotetildeling budget 2021 - nybyggeri#27 - Ekspropriationserstatning, Middagshøjvej 52, Viborg (Bevillingssag)#28 - Speltvænget, Løvel - fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen d. 7. oktober 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 198
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 3
Det seneste år: 198
There is no video in the channel yet. There is no video yet.