02-09-20 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Udpegning af bestyrelsesmedlem til FN17 Business, Inkubation & Akademi F.M.B.A.#2 - Indstilling af nyt medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd#3 - Vedtagelse af justering af Beskæftigelsesplan 2020#4 - Vedtægtsændringer for Energnist#5 - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 (Boligområde, Taphede Nord)#6 - Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 (Taphede Nord)#7 - Igangsætning af planlægning for solenergianlæg#8 - Igangsætning af planlægning for vindmøller ved Daugbjerg#9 - Afslutning af anlæg over 2 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget#10 - Frigivelse af budget for Pulje til nedrivning og renovering 2020 (bevillingssag)#11 - Tostrup Forsamlingshus. Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling (bevillingssag)#12 - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 511 for Overlund Skole ved Gl. Randersvej i Viborg samt tillæg nr. 30 til kommuneplan 2017-2029#13 - Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg 54 - lokale udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted#14 - Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 - udviklingsplaner for Hjarbæk og Skals samt udvidelse af landsbyafgrænsning af Vorde#15 - Helhedsplan for Ellekonebakken - orientering og kommunal medvirken (byudvikling og infrastruktur)#16 - Renovering af parkeringsanlægget Preislers Plads i Viborg (bevillingssag)#17 - Tilsyn med boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejehjems regnskaber for 2018#18 - Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020, finanslovsforbehold i budget 2020 (bevillingssag)#19 - Vedtægtsændringer for Turistforeningen for Viborg & Omegn#20 - Revisionsberetning nr. 6 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2019#21 - Stillingtagen til opførelse af kold lagerhal ved brandstationen i Silkeborg (bevillingssag)#22 - mmenhængsmodellen - Borgerundersøgelse 2020#23 - Samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Viborg Kommune#24 - Ligestillingsredegørelse 2020#25 - Godkendelse til påbegyndelse af 8 almene familieboliger i Løvel, Skema B (bevillingssag)#26 - Godkendelse til påbegyndelse af 9 almene familieboliger i Løvel, Skema B (bevillingssag)#27 - Mødeliste for byrådet

Se eller gense Byrådsmødet 2. September 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 131
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 131
There is no video in the channel yet. There is no video yet.