24-06-2020 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Udpegning af nye medlemmer til Handicaprådet#2 - Revideret procesplan vedr. "Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune"#3 - Klubtilbud på friskoler efter dagtilbudsloven - genbehandling#4 - Hald Ege Skole, anlægsbyggeri til- og ombygning, helhedsplan (bevillingssag) .#5 - Den styrkede pædagogiske læreplan - udsættelse af frist for implementering#6 - Videre proces for arbejdet med lokale indsatsmuligheder for klimatilpasning ved høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro (bevillingssag).#7 - Igangsætning af planlægning for højhusbebyggelsen Viborg View ved Brøndumsvej 15- 17, Viborg#8 - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 535 for et boligområde nord for Randersvej i Taphede, Viborg Øs#9 - Frigivelse af budget for byfornyelse og boligforbedring 2020 (Den ordinære ramme) (bevillingssag).#10 - Forslag til skitseprojekt for cykelsti langs del af Kjellerupvej i Rødkærsbro#11 - Brandsikring af kommunale pleje- og omsorgscentre#12 - Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 (bevillingssag)#13 - Godkendelse af budget 2021 samt overslagsår - Midtjysk Brand & Redning#14 - Viborg Idrætshøjskole - relaksation af pantebrev#15 - Gudenådalens Energiselskab - ansøgning om kommunegaranti for lån#16 - Stillingtagen til kommunens rolle i byudvikling i Taphede .#17 - Bredere og stærkere fundament for Viborg Kommunes satsning på det digitale visuelle område med UNESCO-udnævnelsen.#18 - Boligselskabet Viborg, afd. 41 (Liseborg Bakke) - Budgettvist#19 - Godkendelse til påbegyndelse af nyt alment byggeri i Vammen, Skema B (bevillingssag)#20 - Den Konservative byrådsgruppe anmoder om optagelse af sag på dagsordenen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde#21 - Mødeliste for byrådet

Se eller gense Byrådsmødet 24. juni 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 135
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 8
There is no video in the channel yet. There is no video yet.