18-03-20 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Indkaldelse af stedfortræder#2 - Presserende renoveringsbehov på nuværende Overlund Skole (bevillingssag)#3 - Skolernes Kvalitetsrapport 2019#4 - Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 512 for vindmølleområde ved Vinge samt tillæg nr. 29 til kommuneplan 2017-2029#5 - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2019 (Rødding)#6 - Ophør af selveje for Den Selvejende Institution Fynbohus#7 - Forslag til lokalplan nr. 535 for et boligområde nord for Randersvej i Taphede, Viborg Øst#8 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2029 - udviklingsplaner for Hjarbæk og Skals samt udvidelse af landsbyafgrænsningen for Vorde#9 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2029 - udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted#10 - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 534 for Brofæstet i Viborg Baneby#11 - Forslag om igangsætning af en forundersøgelse af de periodevise oversvømmelser af Nybrovej øst for Vejrumbro (Bevillingssag)#12 - Frigivelse af midler til renovering og ombygning af pleje- og omsorgscenter Sjørup etape 2 (bevillingssag)#13 - Regnskab 2019 Midtjysk Brand & Redning#14 - Mødeliste for byrådet#15 - Nye vedtægter i VIBORGEgnens Erhvervsråd til godkendelse#16 - Bedre legefaciliteter for børn i Viborg Midtby (bevillingssag)#17 - Godkendelse til køb af grund samt tilsagn til to almene familieboliger i Rindsholm, skema A (bevillingssag)#18 - Tilsagn til renovering af 82 almene boliger samt nedrivning af 5 almene boliger, skema A (bevillingssag)#19 - Midlertidig fremrykning af betaling af fakturaer som følge af COVID-19

Se eller gense Byrådsmødet 18. marts 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 477
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 477
There is no video in the channel yet. There is no video yet.