27-02-2019 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Mødeliste for byrådet#2 - Beskæftigelsesplan 2019 for Viborg Kommune (bevillingssag)#3 - Godkendelse af privat vuggestue ved Vores Naturbørnehave i Sahl.#4 - Godkendelse af 'Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Viborg Kommune' efter hørin#5 - Overlund rykker sammen - Ibrugtagning af Ny Overlund Skole#6 - Anlægsinvesteringer til affaldshåndtering og genbrugsordninger 2019 (bevillingssag)#7 - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 27 til Spildevandsplan 2014-2018 (Boligområde v. Møgelkærvej, Viborg Vest)#8 - Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 27 til Spildevandsplan 2014-2018 (Boligområde v. Møgelkærvej, Viborg Vest)#9 - Forslag til Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune#10 - Forslag til plan for Fremtidens Regnvandshåndtering#11 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2014-2018 (Tapdrup, etape 3b)#12 - Legalitetskontrol af vandafledningsbidrag for 2019, Energi Viborg Vand A/S#13 - Legalitetskontrol af takster for ledningsført vand 2019, Energi Viborg Vand#14 - Forslag til lokalplan 498 for et område til biogasanlæg ved Sønderupvej samt tillæg nr. 18 til kommuneplan 2017 - 2029#15 - Proces og kriterier for puljer under budget byfornyelse mindre byer 2019 (bevillingssag)#16 - Godkendelse af Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg 2019#17 - Vedtagelse af lokalplan nr. 496 for et centerområde ved Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg samt tillæg nr. 17 til kommuneplanen#18 - Forslag til lokalplan nr. 505 for et centerområde ved Østergade i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017 - 2029#19 - Forslag til lokalplan nr. 513 for et boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 - 2029#20 - Forslag til lokalplan nr. 516 for boligområde ved Kolbækvænget 14, Viborg samt forslag til tillæg 33 til Kommuneplan 2017 - 2029.#21 - Forslag til lokalplan nr. 518 for erhvervsområde ved Foulum samt tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017-2029#22 - Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 504 Bydelscenter ved Hamlen i Viborg Øst, forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433 Bydelscenter og centererhverv ved Asmild Centervej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017-2029#23 - Frigivelse af midler til renovering og ombygning af Sjørup Pleje- og Omsorgscenter (bevillingssag)#24 - Principgodkendelse af nedlæggelse af ældreboliger i Frederiks (Parkvænget) og indstilling om igangsætning af ændring af plangrundlaget#25 - Helhedsplan for Bjerringbro - Godkendelse#26 - Igangsætning af kommuneplantillæg nr. 37 for et boligområde i Taphede, Viborg Øst (bevillingssag)#27 - Samarbejde om udvikling af Viborg midtby#28 - Ceremonier ved erhvervelse af dansk statsborgerskab .

Se eller gense Byrådsmødet 27. Februar 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 193
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.