19-12-18 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Organisering af den kommunale ungeindsats#2 - Deltidspladser i dagtilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov#3 - Overlund rykker sammen - status på projektet (bevillingssag)#4 - Hald Ege Skole, anlægsbyggeri til- og ombygning (bevillingssag)#5 - Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget#6 - Gennemførelse af den kommunale indsats efter Statens vand- og naturplanlægning i 2019 (bevillingssag)#7 - Afslutning af anlæg over 2 mio. kr., Revas#8 - Afslutning af anlæg over 2 mio. kr., Natur og Vand#9 - Aflæggelse af anlægsregnskaber 2018 i Kultur - og Fritidsudvalget.#10 - Opstart af Områdefornyelse i Frederiks (bevillingssag)#11 - Aflæggelse af anlægsregnskaber 2018 i Landdistriktsudvalget#12 - Røgfri arbejdstid på Viborg Kommunes arbejdssteder#13 - Forslag til lokalplan nr. 487 for boligområde ved Kolbækken i Hald Ege samt forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - 2029#14 - Vedtagelse af lokalplan nr. 489 for et centerområde nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby#15 - Skitseprojekt for kunst i Viborg Baneby (bevillingssag)#16 - Anvendelse af statslig udmeldt byfornyelsesramme for 2018#17 - Forslag til byggemodning iht. byggemodningsplan og færdiggørelse af boliggrunde(bevillingssag)#18 - Aflæggelse af anlægsregnskaber 2018 - Teknisk Udvalg.#19 - Afslutning af anlæg over 2 mio. kr., Grønne områder#20 - Opfølgning på budgetforliget vedrørende Banebo#21 - Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2018 (Bevillingssag)#22 - Mødeliste for byrådet#23 - Aflæggelse af anlægsregnskaber 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalget#24 - Karup Varmeværk - ansøgning om kommunegaranti for lån#25 - Tilsagn til 19 almene familieboliger på Gothersgade, Viborg, skema A (bevillingssag)#26 - Godkendelse til køb af grund samt tilsagn til 58 almene familieboliger i Arnbjerg, Viborg, Skema A (bevillingssag)#27 - Godkendelse til køb af grund samt tilsagn til opførelse af 8 almene familieboliger på Gl. Røddingvej i Løvel, skema A (bevillingssag#28 - Godkendelse til køb af grund samt tilsagn til opførelse af 9 almene familieboliger på Hvedevænget i Løvel, skema A (bevillingssag)#29 - Godkendelse til køb af grund samt tilsagn til opførelse af 4 almene familieboliger på Haugårdsvej i Vammen, skema A (bevillingssag#30 - Godkendelse til køb af ejerlejlighed samt tilsagn til 5 almene familieboliger på Banegårdspladsen i Viborg, skema A (bevillingssag#31 - Godkendelse til køb af grund samt tilsagn til 6 familieboliger på Hindbærkrattet i Bjerringbro, etape 1, Skema A (bevillingssag)#32 - Godkendelse til køb af grund samt tilsagn til 6 familieboliger på Hindbærkrattet i Bjerringbro, etape 2, Skema A (bevillingssag)#33 - Godkendelse til køb af grund samt tilsagn til 47 ungdomsboliger i Banebyen, Viborg, Skema A (bevillingssag)#34 - Godkendelse til køb af grund samt tilsagn til 65 almene boliger i Banebyen, Viborg, Skema A (bevillingssag)#35 - Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for bolig- og erhvervsgrunde - 2019#36 - Styringsmodel - godkendelse af målsætninger

Se eller gense Byrådsmødet 19. december 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 197
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 197
There is no video in the channel yet. There is no video yet.